Amatpersonu atalgojums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā Nr. 2018‑11‑01 pašvaldības amatpersonu atalgojumi pašvaldības interneta vietnē netiek publicēti.

Sprieduma teksts ir pieejams Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā:

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā nr. 2018-11-01

Preses relīze par spriedumu, pieejama Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā:

Normas, kas noteic valsts un pašvaldību institūcijām pienākumu publicēt un vismaz astoņus gadus glabāt to mājaslapās informāciju par to amatpersonu un darbinieku atalgojumu, neatbilst Satversmei

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages