Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Finanšu un darbības rādītāji

Nr.p.k.Likumā noteiktā publiskojamā informācijaPubliskošanas biežumsPublicētā informācija
 1.Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiemPastāvīgiSIA “Jelgavas poliklīnika” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisku pasākumu veikšanā. SIA “Jelgavas poliklīnika” veic nozīmīgu sabiedrības izglītojošu darbu apzinīgas attieksmes veidošanā pret savu veselību un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Līdztekus medicīnas pakalpojumiem SIA “Jelgavas poliklīnika” attīsta pakalpojumus estētikas jomā, rūpējoties par sabiedrības emocionālo un fizisko labsajūtu.
 2.Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā1 x gadāNodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2015.gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2016.gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2017.gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2018. gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2019. gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2020. gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2021. gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2022. gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2023. gadā

 3.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)1 x gadāFinansējuma izlietojumu skat. gada pārskatā
4.Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība1 x gadāSIA “Jelgavas poliklīnika” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5.Auditēts gada pārskats2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

2019. gada pārskats

2020.gada pārskats

2021.gada pārskats

2022.gada pārskats

2023.gada pārskats

 6.Neauditēts ceturkšņa pārskats1 x ceturksnī2016. gada I ceturksnis

2016. gada II ceturksnis

2016. gada III ceturksnis

2017. gada I ceturksnis

2017. gada II ceturksnis

2017. gada III ceturksnis

2018. gada I ceturksnis

2018. gada II ceturksnis

2018. gada III ceturksnis

2019. gada I ceturksnis

2019. gada II ceturksnis

2019. gada III ceturksnis

2020. gada I ceturksnis

2020. gada II ceturksnis

2020. gada III ceturksnis

2021. gada I ceturksnis

2021. gada II ceturksnis

2021. gada III ceturksnis

2022. gada I ceturksnis

2022. gada II ceturksnis

2022. gada III ceturksnis

2023. gada I ceturksnis

2023. gada II ceturksnis

2023.gada III ceturksins

2024. gada I ceturksnis

 

 7.Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)PastāvīgiSIA “Jelgavas poliklīnika” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība; kapitāla daļu turētājs ir Jelgavas pilsētas dome.
SIA “Jelgavas poliklīnika” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
8.Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiemPastāvīgiSIA “JELGAVAS POLIKLĪNIKA’’ saņemto dāvinājumu saraksts
 9.Informācija par iepirkumiemPastāvīgiMājas lapas sadaļā Iepirkumi
Click to listen highlighted text!