Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Finanšu un darbības rādītāji

Nr.p.k. Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
 1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Pastāvīgi SIA “Jelgavas poliklīnika” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība,kuras darbības mērķis ir nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisku pasākumu veikšanā. SIA “Jelgavas poliklīnika” veic nozīmīgu sabiedrības izglītojošu darbu apzinīgas attieksmes veidošanā pret savu veselību un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Līdztekus medicīnas pakalpojumiemSIA “Jelgavas poliklīnika”attīsta pakalpojumus estētikas jomā, rūpējoties par sabiedrības emocionālo un fizisko labsajūtu.
 2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1 x gadā Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2015.gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2016.gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2017.gadā

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2018. gadā

 3. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) 1 x gadā Finansējuma izlietojumu skat. gada pārskatā
4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA “Jelgavas poliklīnika” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5. Auditēts gada pārskats 2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

2019. gada pārskats

2020.gada pārskats

 6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī 2016. gada I ceturksnis

2016. gada II ceturksnis

2016. gada III ceturksnis

2017. gada I ceturksnis

2017. gada II cetruksnis

2017. gada III ceturksnis

2018. gada I ceturksnis

2018. gada II ceturksnis

2018. gada III ceturksnis

2019. gada I ceturksnis

2019. gada II ceturksnis

2019. gada III ceturksnis

2020. gada I ceturksnis

2020. gada II ceturksnis

2020. gada III ceturksnis

2021. gada I ceturksnis

 7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Jelgavas poliklīnika” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība; kapitāla daļu turētājs ir Jelgavas pilsētas dome.
SIA “Jelgavas poliklīnika” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
8. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Jelgavas poliklīnika” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
 9. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Mājas lapas sadaļā Iepirkumi
Click to listen highlighted text!