Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Par saziņu ar ārstniecības personu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka ārstniecības iestāde var nodarbināt ārstniecības personu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, ja var nodrošināt ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, ar tulka palīdzību), tostarp sniegt pacientiem informāciju saprotamā veidā, kā arī saziņu ar ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personālu ārstniecības iestādē.

Ja pacientam ārstniecības pakalpojumu sniegs ārstniecības persona, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, tad pacients pirms pakalpojuma saņemšanas tiks par to informēts. Ja pacientam būs nepieciešama tulka palīdzība saziņā ārstniecības personu, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs, tad pacientam par to ir jāinformē Reģistratūras darbinieks pirms pakalpojuma saņemšanas, lai poliklīnika varētu nodrošināt tulka klātbūtni pakalpojuma saņemšanas laikā.

SIA “Jelgavas poliklīnika” informē, ka poliklīnikā tiek nodarbināta ārstniecības persona, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs un kas sniedz pakalpojumus tikai kopā ar valsts valodā komunicējošu ārstniecības personu.

Click to listen highlighted text!