Informācijai

12 posts

Trauksmes celšana

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma SIA “Jelgavas poliklīnika” Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir […]

Telpu noma

SIA “Jelgavas poliklīnika” iznomātie un nomātie īpašumi Nekustamo īpašumu nomāšanas un iznomāšanas kartība