Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Dežurants

Aicinām komandā Saimniecības nodaļā

Dežurantu

uz nepilnu slodzi

(profesijas klasifikatora kods 5419 11)

Prasības:

 • vismaz vidējā izglītība;
 • pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā (pieredze apsardzes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • prasme strādāt ar apsardzes sistēmu;
 • zināšanas automātisko ugunsaizsardzības sistēmu jomā un prasme nolasīt informāciju trauksmes nostrādes gadījumā;
 • valsts valodas prasme vidējā līmenī, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, svešvalodas prasmes līmenī, kas ļauj profesionāli veikt darba pienākumus;
 • spēja atbildīgi un efektīvi pildīt darba pienākumus, ievērojot konfidencialitāti;
 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem.

Piedāvājam:

 • darba vietu Jelgavas pilsētas centrā un darba laiku pēc slīdošā grafika (darba dienās no plkst.6.30 līdz 20.00, sestdienās no plkst.7.30 līdz 15.00);
 • stundas likmi 4.63 euro;
 • sociālās garantijas, piemaksas, prēmijas un naudas balvas atbilstoši iestādes darba samaksas nolikumam;
 • veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada;
 • apmaksātas mācības kvalifikācijas paaugstināšanai pēc aktualitātes;
 • pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus.

Svarīgākie pienākumi:

 • Veikt poliklīnikas teritorijas un telpu uzraudzību, izmantojot apsardzes pulti un videonovērošanas kameras, kā arī veicot regulāru apgaitu. Apgaitā piefiksēt notikumus un faktus, kas neatbilst normālai lietu kārtībai (saimnieciski vai tehniski vizuāli bojājumi vai neatbilstības.), un par to informēt tiešo vadītāju.
 • Apgaitas laikā savas kompetences ietvaros veikt neatliekamus pasākumus jebkuru nepilnību novēršanai par acīmredzamiem likumpārkāpumiem vai sabiedriskās kārtības traucējumiem, nekavējoši informēt tiešo vadītāju vai valsts dienestus ārkārtas situācijas gadījumā.
 • Sniegt poliklīnikas apmeklētājiem vispārīgu informāciju pēc nepieciešamības (nokļuve līdz kabinetam, labierīcību atrašanās vietas, utml).

 

Lai pieteiktos vakancei, lūdzam CV sūtīt uz e-pastu [email protected], norādot amata nosaukumu, vai slēgtā aploksnē ar norādi “pieteikums uz dežuranta amatu” ievietot Jelgavas poliklīnikas pasta kastītē līdz 16.04.2024.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Jelgavas poliklīnika” atrodama mājas lapā: https://jp.lv/privatuma-politika-darbinieki

Click to listen highlighted text!