Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

08.12.2021 | Norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana

08.12.2021

Projekta identifikācijas Nr.: 4.2.2.0/20/I/024

Projekta nosaukums: SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas poliklīnikas ēkā, Sudraba Edžus ielā 10, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros plānots veikt darbības, kas ļaus sasniegt Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam izvirzītos mērķus.

SIA “Jelgavas poliklīnika” mērķis projekta ietvaros ir veikt pasākumu kopumu, kas nodrošina efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un siltumnīcefekta gāzu samazināšanu. Veicot augstākminēto pasākumu kopumu, uzņēmumam būs iespējams:
– samazināt siltumenerģijas zudumus;
– samazināt CO2 izmešu daudzumu atmosfērā;
– uzlabot strādājošo darba apstākļus.
Lai uzņēmums spētu sasniegt projekta mērķus, tas plāno veikt sekojošas aktivitātes:
1.Būvuzraudzību;
2.Autoruzraudzību;
3. Pārbūves darbu veikšanu abos SIA “Jelgavas poliklīnika” korpusos;
4.Publicitātes nodrošināšanu.

Projektu plānots realizēts līdz 2022. gada 31. maijam. Plānotās projekta izmaksas ir 427 334.41 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums – 215 137.00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 253 102.35 EUR

Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, plānots, ka projekta iesniedzējs sasniegs primārais enerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatā norādītajam) – 85.62 kWh/m2 gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisijas pēc projekta īstenošanas (atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatā norādītajam) ¬– 22,47 kg/m2 CO2 gadā (samazinājums – 37,013 CO2 ekvivalents tonnās).

Projekta ietvaros laika periodā no 09.06.2021.–08.12.2021. tika izsludināts iepirkums “Jelgavas poliklīnikas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana – norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana”, ar uzvarētāju SIA “Tools Vedor”, Reģ. Nr. LV 43603006369, 2021. gada 28. septembrī noslēgts līgums un pārbūves darbi ir procesā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Click to listen highlighted text!