Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana

08.06.2022.

Projekta identifikācijas Nr.: 4.2.2.0/20/I/024

Projekta nosaukums: SIA “Jelgavas poliklīnika” norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas poliklīnikas ēkā, Sudraba Edžus ielā 10, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros plānots veikt darbības, kas ļaus sasniegt Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam izvirzītos mērķus.

Projekta ietvaros laika periodā no 09.12.2021.–08.06.2022.  iepirkumu uzvarējušais būvuzņēmējs SIA “Tools Vedor”, Reģ. Nr. LV 43603006369, turpina 2021. gada 28. septembrī noslēgtā līguma izpildi un pārbūves darbi ir procesā.

2022.gada 10. janvārī tika izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums, kurš tika izbeigts 2022. gada 9. martā. Pārbūves darbi tika atsākti 2022. gada 10. martā.

Sakarā ar to, ka, lai sasniegtu plānotos energoefektivitātes rādītājus, bija nepieciešami papildu būvdarbi, 2022. gada 14.aprīlī tika ierosināti līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanas un līguma pagarinājumu līdz 31.07.2022. Tika palielinātas arī plānotās projekta izmaksas līdz 569943.92 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums – 215 137.00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 253 102.35 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas – 316,841.57 EUR.

Click to listen highlighted text!