Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Prioritāri vakcinējamo personu grupas

Nacionālais veselības dienests informē, ka  no 12.04.2021 tiek uzsākta pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu, 1.-6. klašu pedagogu un darbinieku, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogu, kas atsāk darbu klātienē vakcinācija pret Covid-19.

 

Piederību vakcinācijas prioritārai grupai tika noteikta, salīdzinot manavakcina.lv  datus ar  IZM iesniegtiem datiem. Ja dati par personu būs iekļauti IZM datos, tad personai tiks izsūtīta īsziņa par vakcinācijas iestādi.  Savukārt, ģimenes ārstiem e-veselības pastkastītē  ievietotā  informācija par personu norādīs, ka reģistrētais pacients ir novirzīts uz ārstniecības iestādi vakcinācijai.

Persona vakcināciju var saņemt arī ģimenes ārstu praksē, tad piederību prioritāri vakcinējamai grupai ģimenes ārsta prakse  nosaka  atbilstoši personas sniegtai informācijai par darba vietu vai e-veselības pastkastītē atbilstoši sniegtajai informācijai.

 

 

  • Kolektīvu ( skolu, b/d) vakcinācija tiks uzsākta  no 19.04.2021. Par tās norisies kārtību Nacionālais veselības dienests informēs atsevišķi.

 

 

Nacionālais veselības dienests vērš uzmanību, ka prioritāri vakcinējamo personu grupa ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieku un citu pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēju vakcināciju ir iekļautas šādas personu grupas, kuras pakalpojumus var saņemt vakcinācijas kabinetos:

 

  • SAC brīvprātīgā darba veicējs
  • bāriņtiesu darbinieks, kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • patversmes darbinieks kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • krīzes centra darbinieks, kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • krīžu ģimenes loceklis
  • sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu personas mājās
  • valsts asistents, kas  nodrošina atbalstu cilvēkam ar invaliditāti.

Lai atvieglotu kārtību šīs grupas personām saņemt Covid-19 vakcināciju, ja personai nav izziņas no darba vietas, vakcinējamā persona paraksta pirms vakcinācijas veikšanas pielikumā pievienoto apliecinājumu.

 

  • Ja personas vēlas veikt kolektīvo vakcināciju, tad SAC pielīdzinātiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāsūta kolektīvs pieteikums NVD .

Vairāk informācijas ir pieejama šeit:

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19

Click to listen highlighted text!