Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/20/A/101

Projekta nosaukums: Primārās aprūpes centra attīstīšana Jelgavas pašvaldībā

 

2021. gada 15. janvārī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Jelgavas poliklīnika” par ERAF projekta “Primārās aprūpes centra attīstīšana Jelgavas pašvaldībā” ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “Jelgavas Poliklīnika” projekta ietvaros izveidotajā primārās aprūpes centrā (ģimenes ārstu sadarbības prakse tiek veidota starp ģimenes ārstiem Artūru Fedoroviču-Rubeni, Oskaru Plivču, Gaļinu Zabelu, Brigitu Kļavkalni un Jevgeniju Jeļisejevu, piesaistot fizioterapeitu Antru Berkinu, doplerogrāfistu Andri Veisu, ultrasonogrāfisti Daigu Ozoliņu un Jelgavas sociālās pārvaldes sociālo darbinieci Ivetu Kaļinku).

 

Projekta ietvaros ģimenes ārstu praksēm tiks iegādāta datortehnika un programmatūra, mēbeles un medicīnas tehnoloģijas, kā arī piesaistītā speciālista (fizioterapeita) kabineta aprīkojums (slinga iekārta, aprīkojums un tipstim ar cimdu komplektiem, kas ir īpaši nepieciešams insultu pārcietušajiem pacientiem jutīguma atjaunošanai rokās, eža pussfēras, vingrošanas bumbas, pretestības gumijas, ergoterapeita galds un regulējama izlietne, kuras augstumu regulē pēc nepieciešamības (piemēram, invaliditātes gadījumā, līdzsvara celiņi), iegādāta ultrasonogrāfijas iekārta piesaistīto speciālistu kabineta aprīkošanai, iegādāti mobilie kondicionieri tiem ārstiem, kuru kabinetos tie ir ļoti nepieciešami, iegādāts potīšu brahiālā indeksa mērītājs visu ģimenes ārstu vajadzībām, kā arī iegādāti krēsli apmeklētāju uzgaidāmajai telpai un ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai.

 

Projektu plānots īstenot 23 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas – 2021. gada 1.ceturksnī. Projekta kopējās izmaksas ir 149764.12 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē ERAF (127 299.50 eiro), 9% ir valsts budžeta līdzfinansējums (13 478.77 eiro), un 6% ir projekta iesniedzēja privātais finansējums (8985.85).

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīts viens primārās aprūpes centrs, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Jelgavas Poliklīnika”.

 

Click to listen highlighted text!