Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

Obligātās veselības pārbaudes

Obligātā veselības pārbaude jāveic:

 • personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas;
 • nodarbinātajiem:
  • periodiski vienu reizi 1–3 gados;
  • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem;
  • pēc arodslimību ārsta norādījuma;
  • pēc nodarbinātā pieprasījuma;
  • pēc darba devēja pieprasījuma.

Ievērībai! Darbiniekam pirms došanās uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs noformē obligātās veselības pārbaudes karti (divos eksemplāros), ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus.

KĀ NOTIEK PĀRBAUDE?

 • Jelgavas poliklīnikas klientiem tiek nodrošināti galvenie obligātajai veselības pārbaudei nepieciešamie izmeklējumi un speciālistu apskates.
 • Ārsti speciālisti ātri un kvalitatīvi veic izmeklējumus, un arodslimību ārsts sniedz atzinumu par darbinieka veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.
 • Obligāto veselības pārbaudi iespējams veikt vienas dienas laikā. Pārbaudes ilgums atkarīgs no riska faktoru daudzuma.

Informācijai!

 • Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku;
 • Darba devējam paredzētajā slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram, vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi;
 • Darbinieks ar arodārstu var pārrunāt jautājumus par citām veselības problēmām, savukārt ārsts var rekomendēt, kādus speciālistus būtu ieteicams apmeklēt ārpus šīs obligātās veselības pārbaudes;
 • Aicinām ņemt līdzi visus ar veselības stāvokli saistītos izrakstus un slēdzienus, kas veikti pēdējā gada laikā slimnīcā vai ambulatorajā ārstniecības iestādē (EKG, laboratoriskie izmeklējumi, plaušu RTG, u.c.).

Obligāto veselības pārbaužu biežums:

 • Reizi gadā periodiskās veselības pārbaudes jāveic tiem darbiniekiem, kuri strādā īpaši kaitīgos apstākļos, piemēram, nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē vēzi izraisošas vielas, vai arī viņš ir pakļauts tādam darba vides faktoru līmenim, kas pārsniedz noteiktās ekspozīcijas robežvērtības. Tāpat reizi gadā uz obligāto veselības pārbaudi jānosūta darbinieki, ja darba vidē nav veikti nepieciešamie kaitīgā faktora mērījumi (kaut arī tie bija nepieciešami), jo ir iespējams, ka pastāv būtisks risks darbinieku veselībai.
 • Reizi trijos gados veselības pārbaude nepieciešama, ja nodarbināto veselību darbā ietekmē tādi kaitīgie darba vides faktori, kam nav noteikta robežvērtība vai darba vides riska faktora līmenis ir zems un tā radītais risks darbinieka veselībai ir neliels.

Obligātās veselības pārbaudes pieejamas:

! OVP notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

P08:00 – 15:00; 
O08:00 – 15:00; 
T08:00 – 15:00; 
C08:00 – 15:00; 
Pk08:00 – 15:00;
S
Sv

NVD; Maksas

Obligātajām veselības pārbaudēm pieteikties:

Novērtēt OVP Jelgavas Poliklīnikā:

Pagaidām nav atsauksmes.

Click to listen highlighted text!