“Kad manam pacientam obligāti jālieto antikoagulanti?”

Jelgavas poliklīnikas Akadēmijas otrajā Kardioloģijas seminārā piedalījās profesors Oskars Kalējs. Savā runā uzsvēra antikoagulantu nozīmēšanas svarīgumu pacientiem ar mirdzaritmiju, kā galveno cerebrāla infarkta riska ievērojamu samazināšanu.

Jelgavas poliklīnikas kardioloģes Marinas Kovaļovas prezentācijas tēma bija kardiologa un ģimenes ārsta sadarbība mirdzaritmijas pacientu ārstēšanā un savlaicīgas antikoagulantu terapijas uzsākšanas nozīmi.

Dr. Kovaļova savas prezentācijas laikā apsprieda dažus klīniskos gadījumus.

Foto: jelgavniekiem.lv

Attēlā no kreisās profesors Kalējs, Dr. Barloti, Dr. Kovaļova, Dr. Fedorovičs