Jelgavas Poliklīnikas Akadēmijas atklāšana

Šī gada 31. oktobrī Jelgavas poliklīnikā viesojās Latvijas kardioloģijas centra vadītājs prof. Andrejs Ērglis, kurš runāja par šobrīd ļoti aktuālo tēmu:  Tiešo orālo antikoagulantu lietošanu pie ātriju fibrilācijas un undulācijas, uzsverot šo preparātu lietošanas īpatnības pacientiem pēc koronāras angioplastijas. Profesors uzsvēra ārstu komandas darba lielo nozīmi, sevišķi kardiologu un ģimenes ārstu sadarbībai.

jelgavniekiem.lv

jelgavasvestnesis.lv

Foto: Jelgavas Vēstnesis.