Ģimenes ārstu mobilo tālruņu numuri:

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, publicējam mūsu ģimenes ārstu mobilo tālruņu numurus:

Aldis Siliņš – 26655257
Artūrs Fedorovičs – Rubenis 27815612, 27894032
Brigita Kļavkalne 26655262
Gaļina Zabela 29254007
Jevgenija Jeļisejeva 28351296
Jevgenija Kleimane 26655258
Laimdota Zvinģele 26655263
Lilija Titova 26655264
Oskars Plivčs 27894034
Vija Zariņa 26655261