Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.   Click to listen highlighted text! Laipnu lūdzam Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. Lai izmantot balss palīgu, lūdzam iezīmēt tekstu un nospiest atskaņošanas ikonu.

1. augusta ģimenes ārste Ieva Aveniņa izbeidz līgumattiecības ar NVD

No 2022. gada 1. augusta ģimenes ārste Ieva Aveniņa izbeidz līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu un pie viņas reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.  Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Ļubovas Timofejevas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja.
Prakse atrodas Jelgavas poliklīnikā, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, tālr. 63022101; 27885002.
Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem > Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi > Ģimenes ārsti >  Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: [email protected].

Click to listen highlighted text!