Slaideris

4 posts

Mainām kad nepieciešams

Jelgavas poliklīnikā jauns spirometrs!

Jaunais modernais spirometrs Vyntus Pneumo iegādāts 2019. gada Eiropas projekta  “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIE “Jelgavas poliklīnika” ģimenes ārstu sadarbības praksei Nr. 2 ietvaros”.