Kategorija Aktualitātes

132 posts

Kintija Barloti – Pie ārstiem tikt būs vēl problemātiskāk – veselības aprūpei sarucis valsts finansējums

Valdības deklarācijā par Ministru kabineta iecerētajiem darbiem veselības nozarē izvirzītas 23 apņemšanās, tai skaitā “turpināsim palielināt publiskā sektora finansējumu veselības aprūpei”, “palielināsim primārās veselības aprūpes lomu uz pacientu orientētas veselības aprūpes nodrošināšanā”, “sekmēsim ārstniecības personāla ilgtspējīgu attīstību un piesaisti valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai” u.tml.

Pieņemšanu uzsāk kardiologs Gilis

No 21.februāra 2x mēnesī SIA “Jelgavas poliklīnika” pacientus pieņem kardiologs dr. Daiņus Gilis. Pacientus pieņem gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan par maksu. Kardiologa konsultācijā pieejama: padziļinātā elektrokardiogrāfija (EKG) fiziskās […]