Natalia Milekhina

20 posts

Ultrasonogrāfija

Ultrasonogrāfija – orgānu un audu diagnostika ar ultraskaņas palīdzību. Ultrasonogrāfija ir viena no izplatītākajām diagnostikas metodēm, plašu pielietojumu tā ieguva […]

Veloergometrija

Veloergometrija –  fiziskās slodzes tests, kuru izmanto koronārās sirds slimības diagnostikā. Veloergometriju izmanto gan sākotnējā koronārās sirds slimības diagnostikā, gan […]

Telpu noma

SIA “Jelgavas poliklīnika” iznomātie un nomātie īpašumi Nekustamo īpašumu nomāšanas un iznomāšanas kartība

Amatpersonu atalgojums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā Nr. 2018‑11‑01 pašvaldības amatpersonu atalgojumi pašvaldības interneta vietnē netiek publicēti. Sprieduma teksts […]

Finanšu un darbības rādītāji

Nr.p.k. Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija  1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Pastāvīgi SIA “Jelgavas […]