Arodārsta kabinets tiek pārcelts uz 106.kabinetu.

Informējam, ka no 7.augusta arodārsta kabinets tiek pārcelts uz 106.kabinetu.