Staru – attēldiagnostikas nodaļas rentgeniekātu servisa apkopes darbi