Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde